Informační schůzka rodičů budoucích prvňáků

Schůzka se uskuteční dne 19. 6. v 16.00 hod na staré škole – nám. Komenského 230.

V sekci DOKUMENTY PRO RODIČE nejdete rozdělení dětí do tříd, dále základní informace pro rodiče, přihlášku do ŠD, přihlášku do náboženství, informované souhlasy, zdravotní dotazník. Vyplněné  dokumenty je možné odevzdat třídním učitelkám již na informační schůzce.