Mc Donald´s Cup

Žáci 1. stupně se v letošním ročníku fotbalového turnaje Mc Donald´s Cupu v Uherském Hradišti zúčastnili v mladší i starší kategorii. Oběma družstvům se podařilo postoupit z okrskového do okresního kola. V okresním kole pak byli úspěšnější starší hoši z pátých tříd, kteří opět získali 2. místo.

G R A T U L U J E M E