Prvňáčci na návštěvě u hasičů

Díky ochotě hluckých hasičů si naši nejmenší mohli zblízka prohlédnout hasičárnu, prozkoumat hasičská auta, vyzkoušet si oblečení i helmu a také zkusit hasit opravdovou hasičskou hadicí. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o práci hasičského sboru.

D Ě K U J E M E