Výtvarná soutěž Podmořský svět

Děti z výtvarného kroužku a ze ŠD nakreslily velmi pěkné obrázky do soutěže časopisu Čtyřlístek na téma
Podmořský svět

Redakce časopisu obrázky vybrala a ohodnotila mezi dvaceti nejlepšími.
Děti obdržely knihy a drobné dárky.

Děkujeme za reprezentaci školy.

Pochvala patří Melánii Juřeníkové 5.A, Matouši Jelénkovi a Valérii Krhovské 3.A, Natálii Bachánkové, Filipu Blahovi a Emily Sochorcové 3.B, Adále Ševčíkové 2.A, Veronice Koníčkové 2.B, Nadi Borýskové, Soni Borýskové, Valerii Hájkové a Miriam Oros 1.A, Natálii Bobčíkové, Denise Jelénkové, Anně Prachařové a Ele Škopíkové 1.B