Život na Velké Moravě

V průběhu října navštívili žáci sedmých a osmých ročníků Archeoskanzen na Modré, v rámci výukového programu si vyzkoušeli mletí mouky, výrobu keramiky...