Školní rok 2017/2018

Turnaj ve vybíjené

Turnaj ve vybíjené

V pátek 22.6.2018 se v hlucké sportovní hale uskutečnil tradiční turnaj ve vybíjené, ve kterém změřili své síly žáci z 1. až 5.ročníku. vítězům gratulujeme

Prvňáčci na návštěvě u hasičů

Prvňáčci na návštěvě u hasičů

Díky ochotě hluckých hasičů si naši nejmenší mohli zblízka prohlédnout hasičárnu, prozkoumat hasičská auta, vyzkoušet si oblečení i helmu a také zkusit hasit opravdovou hasičskou hadicí. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o práci hasičského sboru. D Ě K U J E M E

Mc Donald´s Cup

Mc Donald´s Cup

Žáci 1. stupně se v letošním ročníku fotbalového turnaje Mc Donald´s Cupu v Uherském Hradišti zúčastnili v mladší i starší kategorii. Oběma družstvům se podařilo postoupit z okrskového do okresního kola. V okresním kole pak byli úspěšnější starší hoši z pátých tříd, kteří opět získali 2. místo. G R A T U L U J E ...

Koncert ZUŠ pro 1.stupeň

Koncert ZUŠ pro 1.stupeň

V pondělí 4.6. proběhl úžasný koncert ZUŠ pro 1.stupeň. Tentokrát se nesl v indiánském duchu. Pořadem nás provedl Vinnetou a Nšoči. Děti byly nadšené. Všem vystupujícím i organizátorům patří velký dík.

Den dětí

Den dětí

1.6. jsme oslavili dětský den. Pro žáky prvního stupně připravili tradičně deváťáci dopoledne plné her a soutěží. Každý účastník po splnění úkolů získal malou sladkou odměnu. Žáci sedmého ročníku navštívili Střední průmyslovou školu v Uherském Brodě, kde byl pro ně připraven výukový program na téma výpočetní technika a moderní technologie. Šesťáci a osmáci měli vlastní ...

Co nového v dramaťáčku

Co nového v dramaťáčku

Co nového v dramaťáčku? Děti z dramatického kroužku sbírají své první divadelní zkušenosti. Po vánočním vystoupení malí herci nacvičili svou první pohádku „O dvanácti měsíčkách“. Potěšili s ní na DPS i v mateřské školce.

Den s deváťáky

Den s deváťáky

O tom, že není snadné se postavit před třídu dětí, se přesvědčili naši deváťáci. Vyzkoušeli si vyučovat naše prvňáčky prvouku, tělocvik, výtvarnou a hudební výchovu. Zvládli vše na výbornou! Malým i velkým se tento den také velmi líbil.

Okresním finále atletické soutěže Pohár rozhlasu

Okresním finále atletické soutěže Pohár rozhlasu

V okresním finále atletické soutěže Pohár rozhlasu, 11.5.2018 v Uh.Hradišti startovalo 10-11 družstev.   družstva pořadí disciplína 4. starší chlapci 5. starší děvčata 6. mladší chlapci 7. mladší děvčata   jednotlivci pořadí soutěžící třída disciplíny 2. Aleš Hrubý 9.B skok daleký 2. Adam Penk 9.B vrh koulí 4. Filip Krpal 9.B skok vysoký 4. Lucie Kučerová 6.A skok vysoký 5. Lucie Hertlová 7.A skok vysoký

Výtvarná soutěž Podmořský svět

Výtvarná soutěž Podmořský svět

Děti z výtvarného kroužku a ze ŠD nakreslily velmi pěkné obrázky do soutěže časopisu Čtyřlístek na téma Podmořský svět Redakce časopisu obrázky vybrala a ohodnotila mezi dvaceti nejlepšími. Děti obdržely knihy a drobné dárky. Děkujeme za reprezentaci školy. Pochvala patří Melánii Juřeníkové 5.A, Matouši Jelénkovi a Valérii Krhovské 3.A, Natálii Bachánkové, Filipu Blahovi a Emily Sochorcové 3.B, Adále Ševčíkové 2.A, ...