Školní rok 2018/2019

Přírodovědná exkurze

Ve středu 24. dubna se skupina vybraných 28 žáků naší školy vydala na půdu Akademie věd České republiky do Paleoekologické laboratoře Botanického ústavu v Brně. Pozvala nás paní Mgr. Petra Hájková z Hluku, která zde pracuje. Po celou dobu konání exkurze se nám věnovala, stejně jako její kolegyně RNDr. Vlasta Jankovská, CSc., Mgr. Markéta Fránková, PhD. ...

Konzultační odpoledne

Vážení rodiče, ve čtvrtek 16. května 2019 se uskuteční konzultační odpoledne, během kterého budete moci získat informace o prospěchu a chování svých dětí za druhé pololetí školního roku 2018/2019. Konzultace budou probíhat v době od 14:30 do 17:00 hodin v jednotlivých třídách a kabinetech.

Zápis k základnímu vzdělávání – 2019

Dne 25. 4. proběhl zápis k základnímu vzdělávání na ZŠ Hluk. K základnímu vzdělávání byli přijati žáci viz příloha. Rodiče budoucích prvňáků žádáme, aby sledovali web školy. Bude zde zveřejněna informace, kdy proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáků (červen 2019). 

Úspěchy žáků v biologické soutěži a olympiádě

Jako každoročně se žáci naší školy zúčastnili ekologické soutěže Poznej a chraň. Tématem letošního ročníku bylo ,,Byliny a bylinky“.  Naši školu reprezentovali žáci prvního i druhého stupně. Z 1. stupně se zúčastnila celkem 3 družstva. Obrovským úspěchem bylo 1. místo družstva, které zastupovala děvčata Sofie Cíchová, Kristýna Míšková a Diana Polášková. Družstvo děvčat postoupilo i do krajského kola, kde se ...

Úspěchy žáků v matematických soutěžích a olympiádách

Matematický klokan Na konci měsíce března se naši žáci zapojili do matematické soutěže Klokan, ve které řešili zajímavé logické úlohy. Žáci 2. a 3. ročníku soutěžili v kategorii Cvrček, která měla 18 soutěžních úkolů.  Žáci 4. a 5. ročníku soutěžili v kategorii Klokan, žáci 6. a 7. ročníku v kategorii Benjamin a žáci 8. a 9. ročníku v kategorii ...

Sběr papíru

Sběr papíru proběhne ve dnech 29. a 30. dubna v době od 14.00 do 16.30 hodin.  Vyhodnocovat budeme nejlepší třídy a sběrače. 

Velikonoční jarmark

Na čtvrtek 11. dubna se žáci naší školy připravovali již dlouho dopředu. V prostorách hlucké tvrze všechny třídy naaranžovaly svoje velikonoční výrobky k prodeji. A bylo opravdu co nakupovat – velikonoční věnečky, ozdoby, květináčky, ručně pletené tatary, zápichy, krásná velikonoční vajíčka, osení a mnohé další dekorace. Postupně ve všech třídách ubývalo z nabídky a děti pružně reagovaly i úpravou ...

Den podle Amose

Stalo se již každoroční tradicí, že u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského se koná na naší škole projektový Den podle Amose. Právě Komenský byl první, kdo přišel s termínem Homo ludens (lat. hrající si člověk). Jedná se o pojem popisující člověka, jenž vyvíjí své schopnosti a možnosti prostřednictvím hry. Učitelé si pro žáky připravili nejrůznější dílničky a ...

Folklorní soubor Hluboček

FS Hluboček čeká v dubnu několik velikonočních vystoupení. Dne 11. dubna se předvedeme na tvrzi v rámci Velikonočního jarmarku ZŠ Hluk, v neděli 14. dubna ve 14 hodin nás můžete vidět na hluckých památkových domcích na akci Malované vajíčko na červenéj šňůrce a 21. dubna ve 13.30 hodin vystoupíme na tvrzi na Velikonočním koštu slivovice. Na tato ...